Ginop 6.2.3

GINOP-6.2.3-17 „A SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNYRENDSZER ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSE” A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum 453,91 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a szakképzésben tanulók, végzettség nélküli iskola elhagyásának csökkentésére és az alapkészségek fejlesztésének támogatására. A 2017. december 15-én elkezdődött projektben 30 hónapon keresztül valósulnak meg olyan célzott fejlesztések, amelyek hozzájárulnak a korai iskolaelhagyás visszaszorításához. A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló pályázati program a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum kötelékébe tartozó valamennyi tagintézményét érinti. A projekt részét képező intézményi és centrum szintű helyzetfelméréssel, majd annak eredményeire alapozott cselekvési és intézkedési tervvel beazonosításra kerülnek azok a fejlesztési irányvonalak, amelyek átfogóan járulnak hozzá a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez. A 453,91 millió Ft európai uniós támogatás segítségével pedagógus és vezetői továbbképzések, eszköz- és infrastruktúrafejlesztések, intézményfejlesztési tevékenységek, tanulói készségek és képességek fejlesztése, tanulói életpálya-építést szolgáló intézkedések, tehetséggondozó programok valósulnak meg. A 30 hónapos pályázati program eredményeként azt várjuk, hogy centrum szinten csökken a középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnésének száma, javulnak a célzott tanulócsoportos fejlesztésben résztvevő tanulók tanulmányi eredményei, továbbá a pedagógusok közvetlenül vagy közvetve új tananyagok és oktatási módszerek birtokába jutnak. A projektnek köszönhetően lehetőség nyílik modernebb oktatási és intézményi környezetet létrehozni.

Share/Save