Házirend

 

Az iskola életét és munkájának kereteit meghatározó, a szervezeti és működési szabályzat gyakorlati megvalósítását szolgáló előírások együttese. A gyakorlatban főleg a tanulók magatartására, kötelességeire, jogaik érvényesítésére vonatkozó előírásokat, diákönkormányzat jogosultságainak leírását tartalmazza.

 

 

Share/Save