Tanáraink

Arany Andrea
Beosztás: tanár, diákönkormányzat-patrónus
Osztályfőnök: 10ny
Tantárgyak: angol nyelv, szakmai idegen nyelv
e-mail: aranya@hiszk.hu
web:
Bacsó Ilona
Beosztás: tanár
Osztályfőnök: 9.a
Tantárgyak: magyar nyelv és irodalom
e-mail: bilona@freemail.hu
web:
Bakosné Baranyi Ibolya
Beosztás: tanár
Osztályfőnök:
Tantárgyak: szakmai egészségügyi tantárgyak
e-mail: bakosne.baranyi.ibolya@hiszk.hu
web:
Baloghné Kovács Ágnes
Beosztás: tanár
Osztályfőnök: nem
Tantárgyak: matematika, fizika
e-mail: baloghneagnes@hiszk.hu
web:
Bányai Ágnes
Beosztás: tanár
Osztályfőnök: nem
Tantárgyak: testnevelés, egészségtan
e-mail: schonerlinder@freemail.hu
web:
Benyhe-Kis Beáta
Beosztás: tanár
Osztályfőnök: 13.a
Tantárgyak: angol nyelv, szakmai idegen nyelv
e-mail: benyhebeata@hiszk.hu
web:
Borek Edina
Beosztás: tanár
Osztályfőnök: 12.b
Tantárgyak: angol nyelv
e-mail: borekedina@hiszk.hu
web:
Csonka Tibor
Beosztás: tanár
Osztályfőnök: nem
Tantárgyak: testnevelés, sportismeret
e-mail: csonkatibor@hiszk.hu
web:
Czili Réka
Beosztás: tanár
Osztályfőnök: 10.a
Tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem
e-mail: czilireka@hiszk.hu
web:
Deákné Tiszai Ildikó
Beosztás: tanár
Osztályfőnök: nem
Tantárgyak: matematika
e-mail: deakne.tiszai.ildiko@hiszk.hu
web:
Dr. Mári Edit Ilona
Beosztás: tanár
Osztályfőnök: 10.b
Tantárgyak: magyar nyelv, német nyelv, etika
e-mail: mari.edit.ilona@hiszk.hu
web:
Fekete Nóra
Beosztás: tanár
Osztályfőnök: nem
Tantárgyak: angol nyelv
e-mail: feketen@hiszk.hu
web:
Földesiné Laurinyecz Mária
Beosztás: általános tagintézményvezető-helyettes
Osztályfőnök:
Tantárgyak: humán szakmai, ügyvitel elmélet és gyakorlat
e-mail: foldesinemaria@hiszk.hu
web:
Gregus Anna
Beosztás: tanár
Osztályfőnök: 11.a
Tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem
e-mail: gregusanna@hiszk.hu
web:
Hegedűs Katalin
Beosztás: tanár,
Osztályfőnök: 13.e
Tantárgyak: közgazdaságtan, marketing, szakmai gyaklat, áruforgalom, üzleti tevékenysdég elemzése, gazdasági ismeretek, statisztika, projektfinanszírozás
e-mail: hegeduskatalin@hiszk.hu
web:
Hornyák János
Beosztás: tagintézmény-vezető
Osztályfőnök: nem
Tantárgyak: informatika, földrajz
e-mail: hornyakjanos@hiszk.hu
web:
Ihász Ildikó
Beosztás: tanár
Osztályfőnök: nem
Tantárgyak: testnevelés, német
e-mail: ihaszildiko@hiszk.hu
web:
Juhász Zoltánné
Beosztás: tanár, osztályfőnöki munkaközösség vezetője
Osztályfőnök: 11.b
Tantárgyak: angol nyelv
e-mail: juhaszzoltanne@hiszk.hu
web:
Kandó Róbert
Beosztás: edző
Osztályfőnök: nem
Tantárgyak:
e-mail: kandor@hiszk.hu
web:
Kis Ágnes Edit
Beosztás: tanár, az Önértékelési Munkaközösség vezetője
Osztályfőnök: 11.c
Tantárgyak: szakmai informatika
e-mail: kis.agnes@hiszk.hu
web:
Krámné Mihály Szilvia
Beosztás: tanár
Osztályfőnök:
Tantárgyak: biológia, humán szakmai
e-mail: kramneszilvi@hiszk.hu
web:
Lele Endre
Beosztás: tanár, természettudományi munkaközösség vezető
Osztályfőnök: 9.b
Tantárgyak: matematika
e-mail: leleendre@hiszk.hu
web:
Lung Mónika
Beosztás: tanár
Osztályfőnök: 13.a
Tantárgyak: kémia, szakmai tantárgyak
e-mail: lungmonika@hiszk.hu
web:
Mihály Lajos
Beosztás: tanár
Osztályfőnök: 12.c
Tantárgyak: szakmai informatika
e-mail: mlajos@hiszk.hu
web:
Molnár Márton
Beosztás: tanár
Osztályfőnök:
Tantárgyak: testnevelés, egészségtan szakmai tantárgyak
e-mail: molnar.marton@hiszk.hu
web:
Nagy Enikő
Beosztás: tanár
Osztályfőnök: nem
Tantárgyak: testnevelés,történelem
e-mail: nagyeniko@hiszk.hu
web:
Nagy Judit
Beosztás: tanár
Osztályfőnök: nem
Tantárgyak: pénzügyi alapismeretek, pénzügy gyakorlat, adózási alapismeretek, adózás gyakorlata, vállalkozásfinanszírozás, vállalkozásfinanszírozás gyakorlat, adózás, elektronikus adóbevallás
e-mail: nagyjudit@hiszk.hu
web:
Nagyné Molnár Margit
Beosztás: szakmai tagintézményvezető-helyettes
Osztályfőnök: 15.e
Tantárgyak: szakmai tárgyak
e-mail: nagynemolnarmargit@hiszk.hu
web:
Onodi- Szűcs Eleonóra
Beosztás: tanár, szakmai munkaközösség vezető
Osztályfőnök: 12.a
Tantárgyak: humán szakmai, biológia
e-mail: osznora@freemail.hu
web:
Orbánné Lénárt Henriett
Beosztás: tanár, társadalomtudományi munkaközösség vezetője
Osztályfőnök: 9.ny
Tantárgyak: angol
e-mail: orbannehenriett@hiszk.hu
web:
Pap Éva
Beosztás: könyvtárostanár
Osztályfőnök: nem
Tantárgyak: történelem, magyar irodalom és nyelvtan, szakmai informatika, könyvtárhasználat
e-mail: papeva@hiszk.hu
web:
Patariczáné Kelecsényi Magdolna
Beosztás: tanár
Osztályfőnök: nem
Tantárgyak: földrajz
e-mail: aarrppii.mail@gmail.com
web:
Teodor Zsuzsanna
Beosztás: gyakorlati oktatásvezető
Osztályfőnök: nem
Tantárgyak: szakmai tantárgyak
e-mail: teodor.zsuzsanna@hiszk.hu
web:
Tézsla Márta
Beosztás: tanár
Osztályfőnök: nem
Tantárgyak: informatika
e-mail: tezslamarta@hiszk.hu
web:
Tóth Lajosné
Beosztás: tanár
Osztályfőnök: 14.e
Tantárgyak: Számviteli alapismeretek, Számvitel gyakorlat, Számvitel, Könyvelés számítógépen
e-mail: tothlajosne@hiszk.hu
web:
Ujházi Attila
Beosztás: tanár
Osztályfőnök: nem
Tantárgyak: matematika, informatika
e-mail: ujhazi.attila@hiszk.hu
web:
Urvári Sándor
Beosztás: tanár
Osztályfőnök: 9.c
Tantárgyak: testnevelés
e-mail: urvari.sandor@hiszk.hu
web:
Vas Istvánné
Beosztás: tanár
Osztályfőnök: nem
Tantárgyak: magyar nyelv és irodalom
e-mail: vneili@hiszk.hu
web: