Közzétételi lista

Felvételi tájékoztató-a megújult szakképzési rendszer

Segítség a jelentkezési lap kitöltéséhez

  • Az iskola neve: Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
  • Az iskola OM azonosító száma: 203039
  • Telephely azonosító: 013
  • Az iskola címe: 6800 Hódmezővásárhely, Szent Antal u. 5-9.
  • Az iskola telefonszáma: (62) 241-988
  • Az iskola fax-száma: (62) 241-505
  • Az iskola e-mail címe: eotvos@hiszk.hu

A felvétellel kapcsolatos információk

A jelentkezés módja, és ideje:

A 11/2019. (VII. 03.) EMMI rendelet EMMI rendelet szerint: a tanulók által kitöltött, az iskola által továbbított jelentkezési lapon 2020. február 19-ig a 9.évfolyamra, 2020. augusztus 24-ig az érettségi utáni képzésekre.

A képzés kezdete:

A  2020/2021 -es tanév rendje szerint, 2020. szeptember 1.

9-es beiratkozás időpontja:

2020. június 22.

 

TECHNIKUMI OSZTÁLYOK

Általános képzés (9-13. évfolyam)

Ágazat

Kódszám

Képzési forma

A képzés időtartama (év)

Felvehető létszám (fő)

Egészségügy

3010

nappali

5

34

Sport

3020

nappali

5

34

Szépészet (fodrász)

3030

nappali

5

17

Szépészet (kozmetikus)

3031

nappali

5

17

Informatika és távközlés

3040

nappali

5

34

Informatika és távközlés

(nyelvi előkészítő)

3041

nappali

6

34

Specializált gép-és járműgyártás

3050

nappali

5

17

Gazdálkodás és menedzsment

3060

nappali

5

34

SZAKKÉPZÉS (tervezet, engedélyeztetés folyamatban van...)

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 13. évfolyamtól

Szakmacsoport

Szakképesítés

OKJ szám

Képzési forma

A képzés időtartama (év)

Felvehető létszám (fő)

Egészségügy

Ápoló (ráépülés) 15. évf. (régi)

55 723 01

nappali

1 év

34

Egészségügy

Ápoló (ráépülés) 15. évf. (új)

54 723 04

nappali

1 év

34

Egészségügy

Gyakorló ápoló

54 723 02

nappali

1 év*

34

Egészségügy

Gyakorló ápoló

54 723 02

nappali

2 év

34

Közgazdaság

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

54 344 01

nappali

1 év*

34

Közgazdaság

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

54 344 01

nappali

2 év

34

Sport

Sportedző

(Testépítő-fitness edző)

54 813 02

nappali

1 év*

17

Informatika

Szoftverfejlesztő

54 213 05

nappali

1 év*

34

Informatika

Informatikai rendszerüzemeltető

54 481 06

nappali

1 év*

34

Informatika

CAD-CAM informatikus

54 481 01

nappali

1 év*

34

Informatika

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

54 481 09

nappali

2 év

34

Szépészet

Fodrász

54 815 01

nappali

1 év*

17

Szépészet

Kozmetikus

54 815 02

 

nappali

1 év*

17

Egészségügyi technika

Fogtechnikus gyakornok

54 724 01

nappali

1 év*

34

Egészségügyi technika

Fogtechnikus

54 724 02

nappali

3 év

34

Egészségügy

Gyakorló ápoló

54 723 02

esti

2 év

34

Közgazdaság

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

54 344 01

esti

2 év

34

Szépészet

Fodrász

54 815 01

esti

2 év

34

Egészségügy

Ápoló (ráépülés) 15. évf. (régi)

55 723 01

esti

1 év

34

Egészségügy

Ápoló (ráépülés) 15. évf. (új)

54 723 04

esti

1 év

34

* csak szakmai érettségivel rendelkezők részére

 


 
 
 
 

Közzétételi információk

A dokumentumban egyben megtalálja a kötelező információkat. 

Fenntartói ellenőrzések felsorolása, nyilvános megállapításai

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj fenntartói ellenőrzése 2016-2017-es évre vonatkozóan. (2018. december)

Megállapítása: Minden rendben volt.

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés: 2018. október 5.

Megállapítása: A vezetői feladatvégzés pedagógiai és szakmai szempontból a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.

Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés: 2019.02.28.

Megállapítása: Az intézmény pedagógiai és szakmai szempontból a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.

Érettségi törvényességi ellenőrzés: 2019.05.02-2019.06.25.

Lemorzsolódással kapcsolatos adatok

A korábbi évek adatai itt találhatóak:

http://www.eotvos.hiszk.hu/iskola/kotelezo/lemorzsolodas

A 2013/2014-es tanév adatai a csatolmányban találhatók.

Csatolmányok: 

Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei

A szabályzatot az SZMSZ 67-70. oldala tartalmazza, amely a csatolmányban megtalálható.

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A szabályozás lényege:

A diákoknak joga van megtudni a témazáró dolgozat időpontját a dolgozatírás előtt legalább 1 héttel. A megírt dolgozatot a tanár a megírástól számított 15 munkanaponbelül köteles kiosztani (kivétel a tanár akadályoztatottsága). A határidő túllépése esetén a dolgozat érdemjegyét csak a tanuló kérésére lehet beírni a naplóba és az osztályozásnál figyelembe venni. Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely három vagy ennél több óra tananyagának elsajátítását ellenőrzi. Addig új dolgozatot nem írathat az adott tantárgyból, míg az előző dolgozatot nem értékelte. Egy napon – adott osztályban – 2 témazáró dolgozat íratható. A tanulónak joga, hogy dolgozatait megnézze és érdemjegyét, munkájában elkövetett hibáit megismerje. Amennyiben a tanuló úgy érzi, hogy a dolgozat javítása során a tanár hibát követett el, akkor kérheti a hiba orvoslását. Ha erre a javító tanár nem hajlandó, a tanuló az iskola oktatás-szervezési intézményvezető-helyetteséhez illetve tagintézmény-vezetőhöz fordulhat kérésével A szülő joga, hogy a témazáró dolgozatot fogadóórákon megtekintse. 

A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása; a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot; a tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni. Iskolánk törekszik arra, hogy az ismeretek megszilárdítása már a tanórákon megtörténjen, az otthoni házi feladatok mennyiségét optimális szinten határozzuk meg.

Az osztályozó vizsgák, tanulmányok alatti vizsgák követelményei, ideje

Az osztályozó vizsga követelményeit a kerettantervek és a szakmai vizsgakövetelmények határozzák meg.

 

A tanulmányok alatt tervezett osztályozó vizsgák időpontja:

-ha a hiányzások miatt szükséges osztályozó vizsgát tenni, akkor a félévi ill. az év végi osztályozó értekezlet előtti két hét áll rendelkezésre

-ha évközben, a tanuló átvétele miatt szükséges osztályozó vizsgát tenni, akkor a vezetői határozat szerint, alkalmanként szabályozott a vizsga időpontja.

Osztályok száma és létszáma

A korábbi évek adatai itt találhatóak:

http://www.eotvos.hiszk.hu/iskola/kotelezo/letszamok

A 2019/2020-as tanév adatai a csatolmányban találhatók.

Csatolmányok: